Smart City Connection i Göteborg

2018-09-03

Smart City Connection anordnas under dagarna två i Göteborg, arrangör är Blinkfyrars systerföretag, Blink Services. Eventet blev övertecknat och de 170 personer som fick plats fick igår bevittna när frukten av ett samarbete mellan Axis Communications, Blink Services och Blinkfyrar presenterades för första gången.
Blinkfyrars Signsensor larmar för åverkan och skickar en signal via LoRaWAN-nätet till Blink Services portal, som i sin tur skickar ett meddelande till Axis kamera. Kameran aktiveras och styrs mot den position där sensorn sitter.
Denna lösning hoppas vi kan bli till stor nytta i städernas och polisens säkerhetsarbete!