2014-06-30

Blinkfyrars ägare, industrigruppen Söderbergföretagen förvärvar ProVia Vägmärkning AB av Trafikservice Eriksson & Göransson AB. Genom förvärvet stärker Söderbergföretagen sin ställning inom affärsområde Infrastruktur där det nu finns två framgångsrika bolag, AB Blinkfyrar och ProVia.

 

– ProVia är en regionalt stark aktör, lokaliserad i Värmland som stärker vår marknadsposition i Mellansverige och Norrland samt breddar vårt totala produktsortiment. ProVia gör att vi snabbt tar nästa steg i vår tillväxtstrategi, säger Per Gullstrand, VD på Söderbergföretagen.

 

ProVia och Blinkfyrar kompletterar varandra väl, både geografiskt och med produktsortiment.

– Det känns mycket positivt att få vara med i Söderbergföretagens expansion inom infrastruktur och jag ser fram emot vad samarbetet med vårt nya systerföretag ProVia kan bära med sig i form av förbättrat erbjudande till våra kunder, säger Jonas Forsvall, VD på AB Blinkfyrar samt från första april även VD på ProVia Vägmärkning AB.

 

2017-11-22

2017-04-28

2017-03-01

2016-12-30

2013-10-01