2014-12-05

Blinkfyrar Traffic Sign Management System riktar sig till stat och kommuner med ett underhållsbehov av vägmärken, men fungerar också som stöd vid budgetering och planering – styrning av underhållsinsatserna. På ett enkelt och effektivt sätt rapporteras data om vägmärken och andra trafikanordningar i det offentliga rummet. Dessutom får väghållaren information om att rätt antal vägmärken används.

Detta system inventerar befintligt vägmärkesbestånd och är ett effektivt hjälpmedel för planering av underhåll och vid budgetering. Registret, det oberoende webbaserade databasen, uppdateras kontinuerligt och informationen är därför alltid aktuell. Inspektioner lagras och registreras i databasen och informationen kan också användas som underlag för juridisk och funktionell inspektion.

Datainsamlingen sker med kamera monterad på bil som kartlägger vägar och vägmärken.
Databasen kan också kompletteras med dokumentation av aktuella regelverk.

Välkommen att kontakta våra säljare för en utförligare presentation om hur du får full överblick och en effektiv hantering av aktuellt vägmärkesbestånd med minskad miljöbelastning.

Kontakta oss

2017-11-22

2017-04-28

2017-03-01

2016-12-30

2013-10-01