2016-12-30

Blinkfyrars systerbolag, Blink Services, driver utvecklingen av Smart City-lösningar och kraftsamlar kring att digitalisera vägmärken. Målsättningen är att skapa säkra, hållbara och effektiva trafiksystem. För att underlätta för kommunerna att hänga med i digitaliseringsprocessen har tre nya produkter utvecklats: Signinventory Management, Signinventory Count och Signsensor. Produkterna skapar optimala beslutsunderlag genom att snabbt och smidigt ta fram relevant data som t.ex.

Hur många vägmärken är i bruk?Var och i vilket skick befinner de sig?
Står rätt vägmärke på rätt plats enligt gällande föreskrifter?
Vilka behöver bytas ut eller repareras?
Vilka vägmärken berörs vid en ombyggnation?

Produkterna presenteras på Vägtransportforum i Linköping 10–11 januari, 2017. Besök oss gärna i monter 37 så berättar vi mer om hur du enkelt får full kontroll på alla vägmärken hela vägen!

Väl mött!

https://www.vti.se/sv/transportforum-2017/transportforum/

 

2017-11-22

2017-04-28

2017-03-01

2016-12-30

2013-10-01