22-23 maj 2018, Storsjöteatern, Stortorget Östersund

2018-05-16

Cykelkonferensen är Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor! Konferensen arrangeras av SKL och Trafikverket och vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering. Värdkommun för årets cykelkonferens 22-23 maj är Östersund.

Under 2018 års konferens följer vi upp den nationella cykelstrategin ett år efter lanseringen. I anslutning till cykelstrategin la regeringen ut ett antal regeringsuppdrag, varav de flesta kommer att vara avrapporterade innan cykelkonferensen äger rum. Detta underlag för presentationer av regeringsuppdrag och diskussioner kring resultaten och vad de kan innebära för arbetet med att främja ökad och säker cykling.

Anmälan

  

2017-11-22

2017-04-28

2017-03-01

2016-12-30

2013-10-01