Byggvarubedömningen  bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda byggvaror och arbetar för att påverka produktutvecklingen mot en giftfri  bebyggd miljö.
Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar de ingående ämnenas egenskaper vid tillverkning, användning och bortskaffande.
Varan kan få bedömningen rekommenderas, accepteras eller undviks.