Allt fler använder cykel som fortskaffningsmedel både inom städerna och vid viss pendling till och från städer, i till exempel Göteborg har cykelanvändandet ökat med 30 procent de senaste åren. Detta ställer kräv på bättre cykelvägvisningar och parkeringar.

 

Investeringar i cykelinfrastruktur är ekonomiskt hållbart och ger hög avkastning, det visar en studie av professor Stefan Gössling vid Lunds universitet. I denna skrift framgår det att om samhällets kostnader och privata kostnader räknas samman blir bilens påverkan per kilometer 4,50 kronor medan cykelns påverkan endast 0,75 kronor per kilometer. Samhällets kostnad för en kilometer med bil är 1,47 kronor och nyttan för en cyklad kilometer är 1,56 kronor.

 

Blinkfyrar Track & Trace – framtidens kommunicerande cykelställ. Genom en app får cyklisten reda på var ledig cykelparkering finns. Som en extra bonus kan information om beläggning i relation till tid inhämtas och utgöra underlag för framtida beslut om placering av cykelparkeringar och deras antal.

 

MB Bicycle Parking är ett smart cykelställ som passar alla cyklar – även elcyklar. Cykeln står parkerad utan risk att framhjulet blir skevt eller att den ska ramla. Framgaffeln kläms åt automatiskt.