Först med CE-certifiering

 

Enligt EU:s byggproduktförordning, nr 305/2011 skall sedan den 1 juli 2013 alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning för att få säljas inom EU: s inre marknad.

Permanenta vägmärken, som utgör en betydande del av AB Blinkfyrars utbud omfattas av förordningen och den harmoniserade standarden. 

Vi tycker att det är viktigt för Dig som vår värderade kund att veta att AB Blinkfyrar som första bolag i branschen är CE-certifierat i enlighet med den harmoniserade standarden SS EN 12899-1:2007. Certifieringen har utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Du vill säkert veta mer! Titta då på dessa länkar:

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-och-marknadskontroll/ 

http://www.sp.se/sv/index/services/certprod/certprodprofil/bygg/vagbyggn/vagmarken/Sidor/default.aspx