Historik

1960
Företaget grundades av en lantbrukare vid namn Lars Olsson och börjar sin verksamhet med att sälja "blinkfyrar" och trafikavstängningsmaterial.

1970
Verksamheten utvecklas med vägmärken, monteringstillbehör, mätinstrument och liknande produkter med fokus på trafikmiljön. Verksamheten utvidgas geografiskt med etableringen av filialer i Göteborg och Stockholm.

1977
Rolf Strömberg tar över företaget och genom flera produktlanseringar årligen skapas den ledande marknadsposition Blinkfyrar har än idag.

2007
Jonas Forsvall utses till VD för Blinkfyrar och driver verksamheten tillsammans med Small Cap. Blinkfyrar befäster sin marknadsledande position genom ständig innovation. 

2008
Blinkfyrar satsar på cykelvägvisning och levererar en stor kvantitet skyltar till Malmö Stad som tar ett övergripande grepp på cykelvägvisning och cykelvägnätet. Tidigare har Blinkfyrar bara levererat mindre kvantiter till kommunen. Blinkfyrar är ensamt på marknaden med ett helt klammerlöst montage av cykelvägvisning. 

2010
Carrest Road lanseras och trafiksäkerheten för både trafikanter och personal som arbetar på vägen ökar. En revolutionerande produkt med en väl beprövad teknik hämtad från flygindustrin. Med ett fångstnät fångas fordon upp och bromsas. 

2012
Konceptet  Blinkfyrar utbildning lanseras. Företaget har alltid främjat utbildning och kunskapsspridande. Blinkfyrar samarbetar med ett professionellt utbildningsföretag och möte därmed kunders och produktanvändares behov av fortbildning. 
Flera skyltlösningar med variabelt budskap lanseras. BLF-VMS-vagn kan visa obegränat antal symbolkombinationer. Skyltlösningen möjliggör även egna budskap som enkelt bytas och fjärrkontrolleras.

2013
Söderbergföretagen tar över som ägare och VD Jonas Forsvall kvarstår som delägare.

Blinkfyrar blir det första svenska företag i vägmärkesbranschen som CE-certifieras och därmed kan leverera CE-godkända vägmärken.

Konceptet Blinkfyrar Säker Cykling lanseras och cykelvägvisning kan nu skräddarsys efter kundens önskemål och behov. Symbolen är en garant för produkter som ökar trafiksäkerheten och tryggheten för både fotgängare, cyklister och andra trafikanter

Samarbete med Vichy Teknik etableras. Samarbetet innebär att Blinkfyrar bland annat blir först på marknaden med LED-skyltar med fullfärgstyp. som återskapar budskap samt vägmärken i rätt färg och form. Dessa skyltar kan komplettera TMA-skyddet

Ramavtal med SKL tecknas. Avtalet innebär bland annat att 578  kommunala verksamheter har möjlighet att ansluta sig. 100 kommuner är anslutna i oktober 2014.

Solcellspanel för vägmärkesvagn lanseras.

 

2014
Samarbete med holländska HR Groep inleds och Track & Trace - framtidens intelligenta cykelställ lanseras. Med hjälp av en sensor identifieras bland annat lediga cykelställ, kommuniceras till nedladdad app och cyklisten finner bekvämt en cykelparkering.

2016
Parkeringsledningssystemet lanseras.

2017
Lansering av iBLF, ett totalsystem för digital vägmärkeshantering.