Inspirerande företagsklimat

 

Blinkfyrar arbetar både internt och externt med innovation. De anställda är vår största tillgång. Vi fortsätter att arbeta för ett positivt och inspirerande klimat på företaget där kunskap, kreativitet och motivation är nyckelbegrepp. Ett företagsklimat där idéer kläcks och förverkligas.

Personalen genomgår fortlöpande utbildning och kompetensutveckling för att hålla sig ajour med det senaste inom trafiksäkerhet. Processerna utvecklas kontinuerligt och det investeras i administrativa verktyg som stödjer denna utveckling. Alla anställda med personalansvar har genomgått en utbildning i People Management.

 

Under 2016 fokuseras det på förbättringsarbete och att höja kunskapsnivån ytterligare, bland annat kommer alla medarbetare genomgå internprao. Totalt investeras cirka 1 000 timmar i internutbildning under en tremånaders period för att sprida och öka kunskapen om ny lagerhanteringsutrustning och nya produkter. Medarbetarna får därigenom ökad förståelse för företagets flöden, större delaktighet i de olika processerna. Kort sagt en mer stimulerande arbetssituation. Investeringen ger en utmärkt plattform för fortsatt förbättringsarbete.

Socialt engagemang

På Blinkfyrar är vi glada över att kunna erbjuda arbete för personer i daglig verksamhet. Ända sedan slutet av 1980-talet har vi haft fyra till fem personer med funktionsnedsättning som arbetat hos oss, hel- eller deltid. Den dagliga verksamheten är ett samarbete mellan Blinkfyrar och Lunds kommun i ett led att skapa arbetsmöjligheter åt alla, även för de personer som behöver en sysselsättning som är personanpassad eller anpassad efter intressen, behov och förutsättningar.