Marknadsdrivande innovatör och entreprenör


I Söderbergföretagen har Blinkfyrar en långsiktig ägare vars mål för företaget är fortsatt expansion. Detta och en intensiv produktutveckling, grundad i företagets samlade kunskap och mångåriga erfarenhet, har lett till den ledande marknadsposition Blinkfyrar har idag.

I rollen som marknadsledare ligger ansvar att driva utvecklingen – gärna på många olika plan. Blinkfyrar satsar därför stora resurser på att erbjuda de bästa produkterna och den senaste produktionstekniken.

Under 2017 har Blinkfyrar lanserat konceptet iBLF, en totallösning som redan nu löser framtidens behov av att arbeta smartare och hushålla med resurser genom att bygga på den absolut senaste informations- och kommunikationsteknologin.

Bland de senaste årens nyheter finns till exempel Track & Trace – cykelställen som kommunicerar med cyklisten via en nedladdad applikation och ett digitalt parkeringsledningssystem med skyltar där LED-displayerna integrerats i befintligt BLF-system.

Trafiksäkerhetslösning Carrest Road är ett exempel på vårt nytänkande. En revolutionerande produkt med beprövad teknik hämtad från flygindustrin, vars fångstnät fångar upp fordonet som bromsas upp på ett säkert och skonsamt sätt.