Skyltar och vägmärken med oändliga möjligheter

 

LED-tekniken har de senaste åren visat en explosionsartad utveckling. Detta har inneburit att Blinkfyrar lanserat flera variabla skyltar och det redan breda sortimentet för ökad trafiksäkerhet har vuxit. Samarbeten med flera av världens ledande aktörer inom skyltteknik för variabla budskap har fördjupats. Vi erbjuder fast monterade och flyttbara skyltar och vägmärken, med fasta såväl som variabla budskap, VMS (variabla meddelande skyltar). Blinkfyrars VMS-vagn visar ett obegränsat antal kombinationer av befintliga eller egna symboler som skapas enkelt via en PC eller fjärrkontroll. Blinkfyrar har också utvecklat ett komplett skyltpaket, där permanent budskap på skylt kompletteras med skiftande budskap på LED-tavla.

Kombinationen av fasta, permanenta, temporära, mekaniska och digitala skyltar ger närmast obegränsade möjligheter att exponera budskap. Lägg därtill hela sortimentet av produkter för ”Arbetet På Väg” inklusive fordonsmonterat och tunga skydd. Då får du en komplett leverantör vars nyckelord alltid är säkerhet, aktualitet och flexibilitet.