Internet of Things

Internet of things, förkortat IoT eller på svenska “sakernas internet”, innebär att nya saker digitaliseras. Samlingsnamnet IoT beskriver utvecklingen av enheter – ting eller saker – med små inbyggda sensorer, processorer samt sändare och mottagare. Med dessa kan allt från maskiner, fordon, gods och hushållsapparater till kläder kopplas upp mot internet. De ihopkopplade tingen uppfattar sin omvärld och kan kommunicera och dela data.

IoT spås bli nästa stora utvecklingsområde inom teknik och ett område som har stor marknadspotential. Enligt Ericsson skulle 400 miljoner saker vid slutet av förra året vara mobilt uppkopplade och 2018 spår företaget att det finns fler IoT-prylar än mobiltelefoner i världen. Varje dag kopplas 5 miljoner nya saker till internet. IoT kan lösa samhällsutmaningar och förändra vår vardag. För Blinkfyrars del är framtiden redan här.