Vi är Smart city

Blinkfyrar har möjlighet via sina produkter och tjänster ge kunderna verktyg, att skapa Smarta städer. Detta ser vi som en spännande, utmanande och viktig uppgift för oss.

För att klara framtida utmaningar, begränsade naturresurser och problem med föroreningar behöver vi minska slöseriet och miljöbelastningen bland annat genom att  öka användingen av energisnåla produkter.

IoT - Internet of Things
Det talas om IoT, Internet of Things eller Sakernas Internet som en del av lösningen. I takt med att sensorer med sändare eller mottagare görs mindre, billigare och underhållsfria kan det i princip monteras sensorer på allt som det finns nytta med att övervaka. Sensorerna kan mäta temperatur, luftföroreningar, rörelse m m och kommunicerar på olika typer av nät.

Ett nät som är dedikerat till IoT är LoRaWAN. En IoT sensor sänder korta meddelande sällan och detta är precis vad LoRa-nätet är bra på att facilitera.

Har ni inget IoT-nätverk i er kommun ännu? Välkommen att kontakta vårt systerföretag Blink Services så hjälper de er med detta.

 

Ja, jag vill ha info om IoT-nätverk!