En revolutionerande trafiksäkerhetslösning

Carrest är ett system utvecklat som förstärkt skydd för totalavstängningar vid vägarbeten, service och underhåll i tunnlar och på broar.  Produkten är helhetslösning som ökar säkerheten för både personal som arbetar längs vägen samt för trafikanten och tar endast 20 minuter att montera. Tekniken är beprövad och hämtad från flygindustrin och bygger på ett fångstnät som bromsar samt fångar upp fordonet. Fordonet bromsas upp på ett odramatiskt vis och lämnas i princip helt oskadd.

Testad och certifierad av Trafikverket
Carrest Vägapplikation har testats och certifierats av Trafikverket och används som en säkerhetsåtgärd för att fånga upp trafikanter. Den monteras ofta tillsammans med en glasfiberbom samt med en tyngre säkerhetsbom på varsin sida om. Skulle bilisten vara ouppmärksam och köra in i Carrest är bilen i stort sett oskadd efter inbromsning.
Används på Södra och Norra länken
– Blinkfyrar levererade cirka ett dussin Carrest under åren 2012 till 2013 till oss, efter krav från Trafikverket på en säker arbetsmiljö för både människor som arbetar på vägen och trafikanterna. Vi har haft väldigt få incidenter under denna tid, men det känns skönt att ha Carrest som en extra säkerhetsåtgärd, berättar Per Hallberg, platschef Anläggning, Drift och Underhåll på PEAB.
Idag används Carrest vid driftavstängningar på Södra och Norra länkens tunnelsystem och Svevia har tagit över de Carrest-set som levererades till PEAB. Dessa har kompletterats med nya set som införskaffats till Norra länkens tunnlar.
– Vi använder Carrest cirka hundra gånger om året. Produkten används i tunnlarna som stängs för tillfälligt underhåll. Den fungerar mycket bra och avstängningen sker på rutin, enligt Robert Pettersson, platschef, Drift Mitt Tumba på Svevia.
Bromsträckan beror på fordonets vikt och hastighet
Bromssträckan beror enbart av det inrullande fordonets hastighet och vikt. För till exempel ett stort fordon som väger 1900 kg är bromssträckan vid en hastighet på 120 km/ timme 55 meter, vid 70 km/timmen 23 meter och slutligen för 40 km/timmen 12 meter. För ett mindre fordon som väger 700-1000 kg är motsvarande 25, 14 respektive knappt 10 meter. Slutligen för ett mellanstort fordon på 1100-1400 kg, 34, 27 och 10 meter.

Tre huvudkomponenter. Monteras snabbt och enkelt!
Carrest består av tre huvudkomponenter: två ankarboxar med master och ett nät. Ankarboxarna fästs i marken och nätet sträcks mellan boxarnas master. Carrest Vägapplikation med alla tillhörande komponenter är förpackat i en låda som väger 75 kg och som installeras på mindre än 20 minuter utan hjälp av lyftkran eller gaffeltruck. Samtliga ingående delar är enkla att byta och om nödvändigt kan det även göras i fält.

Carrest Bro- och tunnelapplikation är en modifierad version av vägapplikationen.
Bildtext till den stora bilden: Premiärmontage vid Norra länken. För montage krävs två personer.

Driftsäker p-ledning

Blinkfyrars parkeringsledning har installerats vid infarterna till och i centrala Kalmar, men också i Malmö, på Mobila - Malmös första köpcentrum. Förra året hade Mobilia stadskvarter 13,7 miljoner besökare som erbjuds 2000 gratis parkeringsplatser.

-Vi fick igång p-ledningen innan julhandeln och märkte resultat direkt. Behovet av parkeringsvakter som dirigerade trafiken minskade drastiskt och tidigare års kaotiska parkeringssituation uteblev. Kunderna hittade lediga parkeringar, alla var nöjda och glada. Efter julhandeln har p-ledningen bara rullat på. Den fungerar utmärkt och vi har också märkt av ett nytt flöde av besökare i kvarteret. Kunder parkerar på andra ställen än tidigare och rör sig i andra stråk, vilket är positivt för handeln, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef, Mobila Atrium Ljungberg.  

Björn Wigstedtfrån Serviceförvaltning Kalmar kommun, är nöjd med samarbetet med Blinkfyrar.
-Det är smidigt med en kontaktperson som i sin tur håller kontakterna med leverantören. Kalmar Stad hade en kort testkörningsperiod innan julhandeln drog igång. Redan vid stadens infarter infomeras bilisterna om lediga p-platser. Systemet fungerade i princip direkt och upplevs som väldigt driftsäkert, vilket även Anders Murmark på Mobila intygar. Att p-ledningssystemet även bidrar till en bättre stadsmiljö är en annan stark fördel.
-Nu är det enkelt att hitta lediga p-platser och vi slipper rundkörning i stan, säger Björn Wigstedt.
-Vi är mycket nöjda med första etappen som omfattar infarterna till Kalmar. I höst fortsätter vi med etapp två. Då ska nya p-platser inkluderas i systemet. Målet är att alla parkeringsytor ska täckas av p-
ledning.

Se i handbok 9:4 sidan 105 eller ring oss för mer information kring p-ledning.

Leveranser till Sveriges största cykelvägvisning

Mikael Würtz, Platschef, Skyltteknik, Svevia:
- Skyltar för klammerlöst montage, med färre komponenter än traditionellt är jättebra och förenklar montaget som till stor del kan ske inomhus och i förväg om möjligt. De nya tabellvägvisarna har också mottagits gott bland cyklisterna. Totalt har vi monterat 7 000 riktningar och cirka 3 500 stolpar.  Klagomålen har varit få om än något vad gäller montage och utseende. Knappt en promille som grundar sig i att Stockholms Stad inte kan hänvisa över någon annans egendom. Men detta känner förstås inte cyklisterna till!

Blinkfyrar levererar skyltar till Sveriges största cykelvägvisning i Stockholm. Västerort och Söderort är monterat och klart. Stockholms city drar igång våren 2015. Totalt rör det sig om över 7 000 skyltar.  Just nu befinner sig Danderyds kommun i monteringsfasen och fler kranskommuner vill bygga vidare på Stockholms lösning. Blinkfyrar kan som enda leverantör leverera skyltar för helt klammerlöst montage. Detta innebär att montaget blir smidigt och kan ske till stor del inomhus, vilket är en fördel när mycket cykelvägvisning sker under vinterhalvåret. Stolpe med förmonterade konsoller kan förberedas genom montage inomhus. Därefter åker montörerna ut med de förmonterade konsoller och skyltar som sedan monteras på plats. Varje stolpe och skylt är döpt med unikt nummer. Detta gör det möjligt att lätt ersätta skadade skyltar. I Stockholm finns numera också stora tabellvägvisare för korsningar. Tidigare har denna produkt bara funnits i biltrafiken, men nu har den omarbetats något och återfinns även som cykelvägvisning. Cirka 100 meter innan en korsning kan cyklisten börja planera sin cykling.

 

Fordonsburet påkörningsskydd med fullfärgs LED ökar säkerheten

Christian Wolter, arbetsledare, Sandahls Entreprenad AB:
- Numera använder vi TMA-skyddet vid allt trafikarbete. Budskapen syns tydligt och våra vägarbetare känner sig trygga. Dessutom är den lättanvänd.

För att öka säkerheten vid vägarbeten för både sina anställda och trafikanterna har Sandahlsbolagen köpt in ett TMA-skydd som kompletteras med en främre Midi Sign skylt – en fullfärgs LED - som återskapar vägmärken och budskap. Budskapen styrs smidigt från fordonshytten med en trådlös manöverpanel.

 

Budskapen varierar på Staffansvallen

Bengt Carlsson:
- VMS-skylten har fungerat mycket bra och möjligheten att variera budskapen är uppskattade av både idrottsutövare, kommunens anställda och kommuninvånarna.

Bengt Carlsson, Cowi anlitades som projektledare när Staffanstorps kommun byggde byns nya idrottsplats – Staffansvallen 2011. I samband med detta beställdes också en VMS-skylt där idrottsföreningarna Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF kan kommunicera aktuella händelser.

 

Över 300 skyltar levererade med lättläst cykelvägvisning och framtaget enligt eget koncept.

I maj 2014 skapade Södertälje kommun en Cykelvägvisningsplan där även arbete med att ta fram underlag för skyltning ingick.

-Vi fick kontakt med Blinkfyrar som har levererat mycket cykelvägvisning och även kan bistå med rit- och layouttjänster, berättar Per Bråmå, gatu- och trafikingenjör, Södertälje kommun

Södertälje kommun har inspirerats av cykelvägvisningen i Stockholm, men har utvecklat ett eget koncept med eget typsnitt.
-Målet var att skyltarna ska vara lättlästa och korta. Vi har tagit bort , för oss onödigt material som fält för färgmarkeringar, säger Per Bråmå.

I dagsläget har blinkfyrar levererat 352 skyltar som kommer att placeras på 155 platser i Södertälje kommun

Skyltbågen BLF även som cykelvägkarta

Peter Nilsson, enhetschef Trafik Uppsala kommun
-Vi har totalt 22 cykelområdesskyltar i Uppsala kommun sedan två år tillbaka. Cyklisterna är glada och det är enkelt att hitta. Vi valde Blinkfyrars standardprodukt skyltbågen BLF, eftersom det är lätt att få reservdelar till dem. Om skyltarna blir nedklottrade (vilket de inte blivit) är de enkla att saner och det är smidigt att beställa nya reservdelar. Vi har dessutom ramavtal med Blinkfyrar.

Fakta:
Uppsala kommun satsar mycket på cykelområden. Varje område har tydliga kartor som visar cykelvägarna och det är lätt för cyklisterna att orientera sig.

Skyltbågen BLF passar bra som cykelvägkarta erbjuder stor flexibilitet och kan levereras efter önskade mått. Budskap kan kommuniceras på både fram- och baksida.