Säker cykling

Blinkfyrar har under lång tid arbetat med cykelvägvisning. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en mängd olika lösningar och erbjuder ett komplett sortiment för cykelvägvisning – stolpe, skylt, infästning och fundament. Blinkfyrar Säker Cykling symbolen är en garant för produkter som ökar trafiksäkerheten och tryggheten för både fotgängare, cyklister och andra trafikanter. Låt oss hjälpa dig att utforma en skräddarsydd cykelvägvisningsdesign. Dessutom kan vi ta hand om logistiken.

 

 NamnLadda nerLäs onlineStorlek
Cykelprodukter.pdf Ladda ner Läs online 454.76 Kb

Längre och fler cykelvägar ger ökat antal cyklister

Vi har tagit del av Sveriges första nationella cykelbokslut som är framtaget av Nationella Cykelrådet. Cykelbokslutet följer trender och utveckling inom cyklandet och är ett stöd för ett ökat och säkert cyklande. Tolkas de transportpolitiska målen ur ett cyklistperspektiv innebär det att fler ska ges möjlighet att cykla i stället för att åka bil. Cykling är viktigt i ett långsiktigt hållbart transportsystem och samhälle.

Vad får oss att börja cykla?
Individuella faktorer som uppväxtförhållanden och inkomst sperlar roll. Likaså vilken image cyklingen har och hur accepterat det är att välja cykel vid olika typer av resor. Andra faktorer som påverkar är restiden, kostnaden för cyklingen, komfortbehov som i sin tur är beroende av kvaliteten på infrastrukturen, topografin, luftkvaliteten och klimatet. Trafiksäkerheten, stöldrisken och den personliga säkerheten påverkar också hur mycket vi cyklar.
Att cykelnätet är väl utbyggt är viktigt för att generera ökat cyklande. Studier visar att andelen cyklister i en stad ökar med längden cykelväg. Underhåll av cykelvägnätet är viktigt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Att vägbanan är hel, snö- och isfri. Att belysningen fungerar och vägvisningen är tydlig. Och människor är också beredda att cykla längre sträckor om det går att parkera säkert vid målet.
Enligt NVDB, Nationell vägdatabas, fanns det vid årsskiftet 2014/2015 över 571 000 mil kommunalt cykelnät, över 230 mil statligt cykelnät och nästan 80 mil enskilt cykelnät. Tyvärr är utvärdering och mätning av cykelåtgärder bristfällig. Traditionen är inte den samma som när det gäller uppföljning och utvärdering av utvecklingen av kollektiv- och biltrafiken. Om fler resurser satsats på uppföljning inom cykling kan bättre beslutsunderlag presenteras.
Cykelbokslutet innehåller mycket intressant läsning. Klicka nedan för att läsa eller ladda hem rapporten i sin helhelt.  

 NamnLadda nerLäs onlineStorlek
2015_060_nationellt_cykelbokslut_2014.pdf Ladda ner Läs online 2.34 Mb