Blinkfyrars Smart City produkter

 Smart City är ett koncept för framtidens trafik. Men framtiden är redan här!

I en Smart City optimeras data, fakta och IT-lösningar inom olika områden som till exempel mobilitet och miljö. Målet är att skapa en hållbar stad med hög livskvalitet. Denna stad ska också kunna hjälpa sina invånare att fatta bra, smarta beslut om bästa resvägen för dagen, var det är enklast att parkera eller hur man använder energin på bästa sätt. 

Blinkfyrar har de senaste åren arbetat med att utveckla nya produkter både internt och tillsammans med samarbetspartners inom Smart City. I början av 2017 lanserade vi tillsammans med vårt dotterbolag Blink Services  iBLF, digitala vägmärkeslösningar som hanterar totallösningar med hjälp av dagens och framtidens informations- och kommunikationsteknologi. Utvecklingen av dessa produkter är ett viktigt steg mot Smart City-konceptet och medför tidsvinster och ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. 

Vi lanserade:
SiC, Sign Inventory Count – Digital inventering med några enkla knapptryckningar.
SiM, Sign Inventory Management – Rätt vägmärke på rätt plats.
SiS, Sign Sensor – Alltid på, redo att rapportera avvikelser.

I sortimentet finns sedan tidigare
Blinkfyrar Track & Trace – framtidens kommunicerande cykelställ. Genom en app får cyklisten reda på var ledig cykelparkering finns. Som en extra bonus kan information om beläggning i relation till tid inhämtas och utgöra underlag för framtida beslut om placering av cykelparkeringar och deras antal. 

MB Bicycle Parking är ett smart cykelställ som passar alla cyklar – även elcyklar. Cykeln står parkerad utan risk att framhjulet blir skevt eller att den ska ramla. Framgaffeln kläms åt automatiskt. 

Blinkfyrar parkeringsledning, p-ledning, som skiljer sig från andra aktörers genom att LED-skyltarna integreras i Blinkfyrars standardprofiler. Det krävs inga extra stolpar, fundament eller skyltar. Parkeringslösningen erbjuds i tre moduler: skyltning ute i vägnätet, i parkeringshuset och platsindikering av p-plats. Systemet är flexibelt och de olika LED-modulerna kan byggas på varandra efter hand. Parkeringslösningen kommunicerar tydliga signaler om ledig parkering redan ute i vägnätet. All data lagras i molnet vilket gör informationen lättillgänglig för användaren. 

Vidare finns även solcellsdrivna vägmärken och belysning i konceptet Blinkfyrar Smart City.

Välkommen att kontakta våra säljare för en utförligare presentation om hur du får full överblick och en effektiv hantering av aktuella Blinkfyrar Smart City produkter för minskad miljöbelastning.