Vad är iBLF?

iBLF är Blinkfyrars koncept för digital hantering av vägmärkesinformation - för administration, dokumentation, planering och övervakning. Vi är först med att erbjuda ett 100 procentigt digitalt arbetsflöde. Med hjälp av verktygen i iBLF kan du få ta reda på status hos t ex ett vägmärke eller hos alla vägmärken inom ett område. Konceptet effektiviserar och förenklar trafikplaneringen och vägmärkeshanteringen.

Målgrupp
Arbetar du med trafikplanering? Har du behov av att veta exakt status på till exempel ett vägmärke, en väg eller ett område? Kanske arbetar du med projektering, planering, arbetsledning eller montage.