Digital vägmärkes hantering effektiviserar arbetet

Tack vare verktygen i iBLF behöver man inte längre åka ut i fält för att få aktuell status för ett visst vägmärke. Inte heller sökningar på Google-maps för att se verkligheten eller datasökningar i pärmar. Istället skapas ett huvudärende med underärenden som i sin tur kan länkas till ett omregleringsärende, LTF: er m m. Välj i biblioteket av standardvägmärken eller skapa egna varianter av t ex tilläggstavlor.
Efter projektering och planering kan inköpsunderlag med alla de vägmärken som är kopplade till aktuellt projekt skapas. Då kan alla berörda se order och leveransdatum. Det finns även möjlighet att skapa ett faktureringsunderlag.
Verktyget kommer också med tiden att bli en ovärderlig hjälp vid budgetering. Du har historik, status och inventering samlat och enkelt kan ta fram information om framtida underhållsbehov, kompletteringar m m.