Med läsplattan i iBLF konceptet dokumenteras nya vägmärken,
arbetsorders hanteras, ärenden skrivs och arbetsorders skapas.

Efter att ordern hanterats och verkställts dokumenteras resultatet med exakt tidpunkt samt resultat med bilder i läsplattan. Per automatik fås full historik.