Sign inventory Count

Sign inventory Count - är ett verktyg för digital inventering av dina befintliga vägmärken och skyltar med några enkla klick. Kunderna väljer mellan att köpa en färdig inventering av Blinkfyrar eller om inventeringen genomförs av egen personal. Inventeringen innebär fotografering av alla vägmärken och skyltar. Du jobbar med en läsplatta ute i fält och när fotografiet tas registreras även exakt position och skyltens riktning. Fotografiet analyseras sedan i bakgrunden och typ av vägmärke, texter och symboler läses automatiskt in i databasen. Du kan då välja om du vill registrera skyltbärare samt rapportera avvikelser såsom skadad eller nedklottrad eller lägga till annan relevant information.

Vid nyanläggning, om informationen finns digitalt, kan data läsas direkt in i databasen. Övergången till ett digitalt arbetssätt medför många fördelar som bättre kontroll, effektivare planering och ökad trafiksäkerhet. Inventering, planering och utförande kommer att effektiviseras och vinsten är en rejäl tids- och kostnadsbesparing.