Sign Inventory Management - är databasen som snabbt och enkelt besvarar

 

frågor som antal vägmärken, geografisk placering och underhållsbehov. All den information som samlats in via SiC lagras i SiM-databasen. Databasen möjliggör kontroll på alla vägmärken och förenklar administration, planering och kommunikation för alla instanser, inklusive underentreprenörer.

 

Med SiM kan du söka fram vägormar, söka på ett specifikt ord som t ex "Centrum" och få fram alla vägmärken och skyltar som innehåller detta ord. Åtgärder och arbetsuppgifter planeras i SiM. Ett digitalt ärende/arbetsorder skickas till personalen som plockar upp ordern på läsplattan. När arbetet är utfört sker återrapportorteringen av de utförda åtgärderna enkelt. Alla parter är uppdaterade angående planerade arbeten, vad som är utfört och resultatet.

 

SiM gör arbetet tidseffektivt och planering av arbete och åtgärder sker samtidigt som trafiksäkerheten upprätthålls. SiM bidrar till en förbättrad miljö, då fysisk inspektion blir överflödig. SiM administreras via en webbaserad plattform som nås enkelt från dator, läsplatta eller mobiltelefon.