Sign Sensor - erbjuder övervakning och underhåll av vägmärken snabbt och automatiserat. Att ständigt åka ut och kontrollera eller göra inventeringar på plats blir behövs inte längre när kontrollen av vägmärkesbeståndet sker via Sic och planering samt ärendehantering sker genom SiM.

Kravet av att ha kontroll på alla kritiska vägmärken kvarstår - att veta att de är på plats och inte har blivit skadade.

Genom att förse kritiska vägmärken med av Blink Services unika IoT-sensor, SiS, larmar systemet direkt och rapporterar avvikelsen. Operatören identifierar aktuellt vägmärke och vidtar åtgärd. Vägmärken som är i behov av reparation kan snabbt åtgärdas. Och varken tid eller resurser behöver ödslas på dubbelkontroll.