Vägarbetsövervakning

Nästa steg i Blinkfyrars utveckling av digitala system är redan här! Genom digital övervakning av vägavstängningsutrustning fås en direkt indikation om utrustningen kommit ur sitt läge. Systemet kräver ingen personal på plats och har minimal miljöpåverkan.
En IOT sensor fästs på varje enhet och kompletteras med en basenhet. När all utrustning är på plats aktiveras sensorerna från läsplatta eller arbetsstation.
Vid ett temporärt behov att flytta utrustningen avaktiveras sensorerna digitalt under tiden så att inget falsklarm skickas.
Digital vägarbetsövervakning ger dig full kontroll per automatik.