Visionen - en vägmärkestillverkare i yppersta världsklass

 

Genom nyfikenhet och vilja att ständigt förbättra och utveckla marknaden och trafiksäkerheten ska Blinkfyrar fortsätta visa god lönsamhet och växa till ett företag med en årlig omsättning på 250 miljoner kronor. Innovationen sker genom egen utveckling, men också tillsammans med noggrant utvalda samarbetspartners.

Ramarna för arbetsprocesser för bland annat ökad leveranssäkerhet är satta och nu satsar vi på att förbättra oss på detaljnivå.