Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

10 tips på hur du tvättar ett vägmärke
 

Hur tvättar man ett vägmärke?

10 TIPS 

 

Använd mjuk borste
Tvättaggregat skall ha en mjuk borste typ biltvättborste och ge en jämn vattenfördelning över hela borstytan.
 
2 Rikligt med vatten

Aggregatet skall ge rikligt med vatten så att sand, grus och liknande partiklar som kan repa reflexmaterialet sköljs bort.

Ej för varmt

Vattentempraturen får aldrig överskrida +60° C. Skillnaden mellan utetempraturen och vattnet får ej heller vara större än +60° C.

Ej högtryck eller ånga

Högtryckstvätt och tvättning med ångaggregat får ej förekomma.

Normalt endast vatten

Om vägmärken tvättas regelbundet räcker det att enbart rent vatten används.

Tvättmedel endast vid kraftig nedsmutsning

Vid kraftig nedsmutsning kan ett lämpligt tvättmedel med följande egenskaper användas:
- Får ej ha slipande effekt.
- Får ej vara höggradigt surt eller alkaliskt (ett PH-värde mellan 6 och 8 rekommenderas).
- Måste vara fritt från starka lösningsmedel eller alkoholer. 

Normalt tvättförfarande

- Skölj först av all smuts.
- Tvätta vägmärket uppifrån och ned.
- Undvik att gnida ytan genom onödig skrubbning.
- Skölj av vägmärket med rent vatten.
 

Föroreningar

Föroreningar som t ex asfalt, dieselolja, krita, tjära m.m. kan i svåra fall avlägsnas med en trasa med lacknafta. På screentryckta ytor kan lösningsmedel skada tryckfärgen. OBS! Efter rengöring med lösningsmedel måste märket sköljas av med tvättmedel och vatten.

9 Klotterskydd

Vägmärken kan vid tillverkning förses med klotterskydd för enkel rengöring med ett klotterborttagningsmedel som säljs av AB Blinkfyrar.

10 Smutsavvisande medel

Behandling av vägmärken med smutsavvisande, silikonbaserade medel får ej ske då risk finns att reflexfolien skadas.