Söderbergföretagen med AB Blinkfyrar förvärvar finska Normi Group

2021-11-01

Se bifogad pressrelease på svenska och engelska.

Please see enclosed press release in Swedish and English.