Vi monterar, driftsätter och servar trafikljus

Försäljningen av våra trafikljus är ett viktigt steg i utvecklingen av vårt företag. Som med mycket av vårt arbete är detta ytterligare ett sätt för Blinkfyrar att hjälpa landet framåt mot ett säkrare Sverige. Blinkfyrar kan planera och implementera en komplett entrepenadslösning eller helt enkelt träda in i viktiga faser eller delar av projektet. Vi specialiserar oss på innovativa lösningar för trafikstyrning. 

Trafikljus

Mobiliteten och rörligheten i trafiken fortsätter öka. Det gör att man nu tittar på hur man med hjälp av automatiserad styrning av trafikljus kan styra trafiken på ett intelligent sätt för att kollektivtrafiken samt räddningsfordon ska kunna ta sig fram i tid. Samtidigt kopplas detta ihop med klimatmålen där utsläppen ska minskas via en effektivare genomsläpplighet på våra vägar.

Till detta erbjuder vi tillbehör såsom t ex stolpar och fundament.

Projekt & Service erbjuder hela eller delar av trafikljusentreprenad. Läs mer om denna avdelning nedan.

Vi erbjuder drift & underhåll på följande