Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Vi monterar, driftsätter och servar trafikljus

Blinkfyrar är din pålitliga partner för högkvalitativ service och professionell montering av trafikljus och trafiksignaler. Vi är dedikerade till att säkerställa att din trafikinfrastruktur fungerar smidigt och effektivt. 

Trafikljus

Mobiliteten och rörligheten i trafiken fortsätter öka. Det gör att man nu tittar på hur man med hjälp av automatiserad styrning av trafiksignaler kan styra trafiken på ett intelligent sätt för att kollektivtrafiken samt räddningsfordon ska kunna ta sig fram i tid. Samtidigt kopplas detta ihop med klimatmålen där utsläppen ska minskas via en effektivare genomsläpplighet på våra vägar.

Till detta erbjuder vi tillbehör såsom t ex stolpar och fundament.

Vår ITS avdelning erbjuder hela eller delar av trafikljusentreprenad. Läs mer om denna avdelning nedan.

Få mer information om våra ITS tjänster

Kontakta Thomas Holmström för mer information
thomas.holmstrom@blinkfyrar.se

ITS

Vi erbjuder en dedikerad projektgrupp som hanterar hela eller delar av en totalentreprenad gällande projekt inom infrastruktur. Projekten som omfattas är säkerhetsprodukter/fordonshinder, parkering, VMS, infartsskyltar, LED-displayer samt drift- och underhållsavtal på våra tjänsteerbjudanden och trafiksignaler.
När projekten blir större, mer komplexa och behovet av mer kompetens uppstår så hjälper vi till. Vår dedikerade projekt- och servicegrupp har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt med hög teknisk kompetens.

Redan idag utvecklar vi produkter och applikationer tillsammans med våra kunder. Det kan handla om både enklare lösningar och mer komplexa. Vi orienterar oss ständigt i nyutvecklade produkter/system och behov som marknaden frågar efter och därför kan vi erbjuda innovativa lösningar för att integrera desamma.