Blinkfyrars parkeringsledning

Blinkfyrars p-ledning skiljer sig från andra aktörers genom att LED-skyltarna integreras i Blinkfyrars standardprofiler. Det krävs inga extra stolpar, fundament eller skyltar. Den flexibla parkeringslösningen erbjuds i fyra LED-moduler som kan byggas på varandra: 
1. skyltning ute i vägnätet,
2. i parkeringshuset,
3. för platsindikering av p-plats,
4. identifiering av registreringsskyltar med hjälp av kameraövervakning.

 

Parkeringslösningen kommunicerar tydliga signaler om ledig parkering redan ute i vägnätet. All data lagras i molnet vilket gör informationen lättillgänglig för användaren. Kameraövervakning och identifiering av specifika fordon ger trygghet för kunden.