Blinkfyrars parkeringsledning

Blinkfyrars p-ledning skiljer sig från andra aktörers genom att LED-skyltarna integreras i Blinkfyrars standardprofiler.

Det krävs inga extra stolpar, fundament eller skyltar. Den flexibla parkeringslösningen erbjuds i fyra LED-moduler som kan byggas på varandra:

  1. skyltning ute i vägnätet,i parkeringshuset,
  2. för platsindikering av p-plats,
  3. identifiering av registreringsskyltar med hjälp av kameraövervakning.

Parkeringslösningen kommunicerar tydliga signaler om ledig parkering redan ute i vägnätet. All data lagras i molnet vilket gör informationen lättillgänglig för användaren. Kameraövervakning och identifiering av specifika fordon ger trygghet för kunden.