Digital vägarbetsövervakning

Blinkfyrar har utvecklat en digital övervakning av vägavstängningsutrustning som indikerar direkt om utrustningen kommit ur sitt läge. Den digital vägarbetsövervakning ger dig full kontroll per automatik. Systemet kräver ingen personal på plats och har minimal miljöpåverkan.