Våra senaste nyhetsbrev

Välkommen att läsa våra fem senaste nyhetsbrev. Vill du anmäla dig för prenumeration gör du det enklast genom att klicka på Nyhetsbrev i listen ovan.

Våra nyhetsbrev

iBLF Digitala staden är Smart City

Arbetar du med trafikplanering? Har du behov av att veta exakt status på till exempel ett vägmärke, en väg eller ett område? Kanske arbetar du med projektering, planering, administration, dokumentation, övervakning, arbetsledning eller montage?

Blinkfyrars koncept - iBLF Digitala staden - är digitala vägmärkeslösningar med intelligent sammankoppling genom sensorer och molntjänster. Vi är först med att erbjuda ett 100 procentigt digitalt arbetsflöde. Resultatet är effektivisering och förenkling av planering och hantering. 

Hur sker effektiviseringen?
Tack vare verktygen i iBLF behöver du inte längre åka ut i fält för att få aktuell status för ett visst vägmärke. Inte heller behövs sökningar på Google-maps för att se verkligheten eller datasökningar i pärmar. Du har historik, aktuell status och inventering samlat och kan enkelt ta fram information om underhållsbehov, kompletteringar m m.
Efter projektering och planering kan inköpsunderlag med alla de vägmärken som är kopplade till aktuellt projekt skapas. Då kan alla berörda se order och leveransdatum. Det finns även möjlighet att skapa ett faktureringsunderlag. Verktyget blir också en ovärderlig hjälp vid budgetering.

Portabelt i fält
Med läsplattan i iBLF konceptet dokumenteras nya vägmärken, arbetsorders hanteras, ärenden skrivs och arbetsorders skapas. Efter att ordern hanterats och verkställts dokumenteras resultatet med exakt tidpunkt samt resultat med bilder i läsplattan. Per automatik fås full historik.  

 

Våra senaste nyhetsbrev

Välkommen att läsa våra fem senaste nyhetsbrev. Vill du anmäla dig för prenumeration gör du det enklast genom att klicka på Nyhetsbrev i listen ovan.

Våra nyhetsbrev

Signsensor

Blinkfyrars produkter i iBLF-konceptet Övervakning ger direkt besked om det blir åverkan på vägmärket via en IOT sensor som fästs på vägmärke som ska övervakas. Med Signsensor elimineras behovet av fysisk kontroll av vägmärken.

Hur fungerar det?
En IOT sensor fästs på varje enhet och kompletteras med en basenhet. När all utrustning är på plats aktiveras sensorerna från läsplatta eller arbetsstation. Vid ett temporärt behov att flytta utrustningen avaktiveras sensorerna digitalt under tiden så att inget falsklarm skickas.

Vilka vägmärken bör ha Signsensor?
De vägmärken som innebär akut risk om de inte är på plats och fungerande bör ha Signsensor. Vägmärken som t ex stoppskyltar, väjning, påbud, parkering, hastighetsskyltar, temporär skyltning vid events och vägmärken som är kopplad till någon form av påföljd.

Signsensor är helt underhållsfri och har en batteritid på 7-10 år.

NYHET! Vägarbetsövervakning
Blinkfyrar har utvecklat en digital övervakning av vägavstängningsutrustning som indikerar direkt om utrustningen kommit ur sitt läge. Den digital vägarbetsövervakning ger dig full kontroll per automatik. Systemet kräver ingen personal på plats och har minimal miljöpåverkan