CiS - trådlös övervakning av kritisk vägutrustning

CiS – Critical Infrastructure Surveillance – låter användaren övervaka till exempel kritisk vägutrustning via iBLF-sensorn och LoRaWAN-nätet. Genom att använda CiS-appen minimeras inspektionsbehovet. Eftersom åtgärder endast sätts in vid behov minskar även miljöbelastningen, dessutom görs besparingar i både tid och pengar. 

 

Hur fungerar det?

• Välj ut kritisk vägutrustning eller annat som ska övervakas, till exempel kritiska vägmärken som stoppskyltar eller vägavstängningar.

• Skapa en specifik övervakning för aktuell utrustning i iBLF Portalen.

• Fäst iBLF-sensor på utrustningen.

• När utrustning som försetts med iBLF-sensor råkar ut för åverkan kommer ett larm i appen, ett SMS och eller e-post skickas till berörd personal som kan vidta lämpliga åtgärder.