iBLF Digitala staden - smarta digitala lösningar

iBLF Digitala staden har skapats av Blinkfyrar och erbjuder ett stöd för våra kunder för att underlätta det dagliga arbetet med vägmärken och övervakning av kritisk infrastrukturutrustning. 

 

Samtidigt kan vi hjälpa städerna minska resursanvändandet vad gäller planering, budgetarbete, inköp, projektering, ärendehantering och uppföljning. 

 

iBLF Digitala staden består iBLF Portalen med appen SiM – Sign Inventory Management och appen CiS – Critical Infrastructure Surveillance. Dessa två tjänster kan sammankopplas.

 

SiM - Sign Inventory Management

Med SiM – Sign Inventory Management – får användaren en automatisk analys, i appen via en läsplatta, av ett vägmärke. därefter kan till exempel arbeten planeras och ärenden skapas i back-office. Genom att använda SiM minimeras behovet av att åka ut i fält för att studera vägmärkens aktuella status. Resursanvändandet optimeras, miljöbelastningen minskar och besparingar görs i både tid och pengar.

 

Aktuell information om vägmärkets status finns alltid tillgänglig för registrerade användare oavsett om du sitter på kontoret eller är ute i fält. Det enda du behöver göra är att öppna appen. Över tid kommer er databas att utvecklas till ett mycket bra stöd vid budgetering och planering av förbättringsåtgärder.

 

Genom ännu en enkel knapptryckning ger appen information om hur många vägmärken i staden som hänvisar till ett visst mål samt var de är placerade, hur många, exempelvis hastighetstavlor, som finns och deras placering. Appen kan också ge information om vägmärkens eventuella skador, deras ålder och därmed också indikera när det är dags för ersättningar.

 

CiS - trådlös övervakning av kritisk vägutrustning

CiS – Critical Infrastructure Surveillance – låter användaren övervaka till exempel kritisk vägutrustning via iBLF-sensorn och LoRaWAN-nätet. Genom att använda CiS-appen minimeras inspektionsbehovet. Eftersom åtgärder endast sätts in vid behov minskar även miljöbelastningen, dessutom görs besparingar i både tid och pengar. 

 

Hur fungerar det?

• Välj ut kritisk vägutrustning eller annat som ska övervakas, till exempel kritiska vägmärken som stoppskyltar eller vägavstängningar.

• Skapa en specifik övervakning för aktuell utrustning i iBLF Portalen.

• Fäst iBLF-sensor på utrustningen.

• När utrustning som försetts med iBLF-sensor råkar ut för åverkan kommer ett larm i appen, ett SMS och eller e-post skickas till berörd personal som kan vidta lämpliga åtgärder.

 

iBLF-sensor - en IoT sensor på vägmärken

iBLF-sensor är en IoT sensor som monteras på kritiska vägmärken för att övervaka deras status. Sensorn kommunicerar över LoRaWAN nätet. Om vägmärket utsätts för skada eller åverkan larmar sensorn och åtgärd kan sättas in omgående. Med iBLF-sensorn får du full kontroll över alla kritiska vägmärken som du arbetar med. En gång per dygn skickar sensorn ett meddelande för att bekräfta att allt är OK, därefter går den in i ett viloläge. Detta gör att sensorn klarar sig på sitt eget batteri under mycket lång tid, mellan 5 och 10 år. Sensorn i sig, kräver inget underhåll.

iBLF-sensorn kan dessutom appliceras på annan kritisk infrastruktur som behöver övervakas, det kan vara krockkuddar, temporära trafikavstängningar, värdefull utrusning m m.