iBLF Digitala staden - smarta digitala lösningar

iBLF Digitala staden är Blinkfyrars digitaliseringslösningar. För att uppnå vår vision att bli en vägmärkestillverkare av yppersta världsklass tar vi hjälp av all tillgänglig teknik och vi är oftast först att implementera ny teknik. Blinkfyrar kan erbjuda många specifika lösningar för avgränsade behov, samtidigt är det först när hela kedjan utnyttjar bästa tillgängliga teknik som den fulla potentialen används.

Blinkfyrar var först med ett beräkningsprogram för hållfasthetsberäkning av vägmärken. Vi var först med digital produktion av vägmärkesreflex och är nu först med ett helt digitalt flöde.

Med vår Skyltgenerator kan du som kund själv rita vägvisare, gatunamn och andra enklare vägmärken. Flödet genom Blinkfyrar är helt digitalt: beställning görs i kundens portal som läses in i Blinkfyrars affärssystem, ordern hanteras helt digitalt och slutligen skickas fakturan digitalt. Ett internt digitalt flöde var det första steget i iBLF. Nu tar vi ytterligare ett steg. Vi vill hjälp våra kunder att digitalisera allt sitt arbete som har med vägmärken och vägvisning att göra.

Vårt digitala verktyg heter SiM och som komplement till detta har vi en sensor, Signsensor, som är en IoT-lösning för övervakning.

SiM - Sign Inventory Management

Blinkfyrars produkter kan hjälpa trafikanter, cyklister och fotgängare förflytta sig på smartaste sätt. Och vi kan hjälpa städerna minska resursanvändandet.

Våra kunder erbjuds en digital tjänst som underlätta det dagliga arbetet med vägmärken. Från inventering, planering och budgetarbete till inköp och projektering, ärendehantering och uppföljning.

Med SiM får användaren en automatisk analys av ett vägmärke via en läsplatta, sedan planeras arbete och ärenden skapas m m i back-office. Genom att använda SiM minimeras behovet av att åka ut i fält för att studera vägmärkens aktuella status. Detta optimerar resursanvändandet och minskar miljöbelastningen.

 

SiS - en IoT sensor på vägmärken

Signsensor är en IoT sensor som monteras på kritiska vägmärken för att övervaka deras status. Sensorn kommunicerar över LoRaWAN nätet. Om vägmärket utsätts för skada eller åverkan larmar sensorn och åtgärd kan sättas in omgående. Med Signsensor får du full kontroll över alla kritiska vägmärken som du arbetar med. En gång per dygn skickar sensorn ett meddelande för att bekräfta att allt är OK, därefter går den in i ett viloläge. Detta gör att sensorn klarar sig på sitt eget batteri under mycket lång tid, mellan 5 och 10 år. Sensorn i sig, kräver inget underhåll.

Signsensor kan dessutom appliceras på annan kritisk infrastruktur som behöver övervakas, det kan vara krockkuddar, temporära trafikavstängningar, värdefullutrusning m m.