iBLF-sensor för digital övervakning


iBLF-sensor är en IoT sensor som monteras på kritiska vägmärken för att övervaka deras status. Sensorn kommunicerar över LoRaWAN nätet.

Sensorn larmar om vägmärket när vägmärket utsätts för skada eller åverkan och åtgärd kan sättas in omgående. Med iBLF-sensorn och appen CiS får du full kontroll över alla kritiska vägmärken som du arbetar med.

En gång per dygn skickar sensorn ett meddelande till SiC för att bekräfta att allt är OK, därefter går den in i ett viloläge. Detta gör att sensorn klarar sig på sitt eget batteri under mycket lång tid, mellan 5 och 10 år. iBLF-sensorn i sig, kräver inget underhåll.

 

Appen SiC och iBLF-sensorn kan dessutom användas på annan kritisk infrastruktur som behöver övervakas, det kan vara krockkuddar, temporära trafikavstängningar, värdefull utrusning m m.