Våra senaste nyhetsbrev

Välkommen att läsa våra fem senaste nyhetsbrev. Vill du anmäla dig för prenumeration gör du det enklast genom att klicka på Nyhetsbrev i listen ovan.

Våra nyhetsbrev

SiM - Sign Inventory Management

Blinkfyrars produkter kan hjälpa trafikanter, cyklister och fotgängare förflytta sig på smartaste sätt. Och vi kan hjälpa städerna minska resursanvändandet.

Våra kunder erbjuds en digital tjänst som underlätta det dagliga arbetet med vägmärken. Från inventering, planering och budgetarbete till inköp och projektering, ärendehantering och uppföljning.

Med SiM får användaren en automatisk analys av ett vägmärke via en läsplatta, sedan planeras arbete och ärenden skapas m m i back-office.

Genom att använda SiM minimeras behovet av att åka ut i fält för att studera vägmärkens aktuella status. Detta optimerar resursanvändandet och minskar miljöbelastningen.

 

Våra senaste nyhetsbrev

Välkommen att läsa våra fem senaste nyhetsbrev. Vill du anmäla dig för prenumeration gör du det enklast genom att klicka på Nyhetsbrev i listen ovan.

Våra nyhetsbrev

SiS - en IoT sensor på vägmärken

Signsensor är en IoT sensor som monteras på kritiska vägmärken för att övervaka deras status. Sensorn kommunicerar över LoRaWAN nätet.

Om vägmärket utsätts för skada eller åverkan larmar sensorn och åtgärd kan sättas in omgående. Med Signsensor får du full kontroll över alla kritiska vägmärken som du arbetar med.

En gång per dygn skickar sensorn ett meddelande för att bekräfta att allt är OK, därefter går den in i ett viloläge. Detta gör att sensorn klarar sig på sitt eget batteri under mycket lång tid, mellan 5 och 10 år. Sensorn i sig, kräver inget underhåll.

Signsensor kan dessutom appliceras på annan kritisk infrastruktur som behöver övervakas, det kan vara krockkuddar, temporära trafikavstängningar, värdefull utrusning m m.