SiM - Sign Inventory Management

Blinkfyrars produkter kan hjälpa trafikanter, cyklister och fotgängare förflytta sig på smartaste sätt. Och vi kan hjälpa städerna minska resursanvändandet.

Våra kunder erbjuds en digital tjänst som underlätta det dagliga arbetet med vägmärken. Från inventering, planering och budgetarbete till inköp och projektering, ärendehantering och uppföljning.

Med SiM får användaren en automatisk analys av ett vägmärke via en läsplatta, sedan planeras arbete och ärenden skapas m m i back-office.

Genom att använda SiM minimeras behovet av att åka ut i fält för att studera vägmärkens aktuella status. Detta optimerar resursanvändandet och minskar miljöbelastningen.

 

CiS – Critical Infrastructure Surveillance

CiS – Critical Infrastructure Surveillance – låter användaren övervaka till exempel kritisk vägutrustning via iBLF-sensorn och LoRaWAN-nätet. Genom att använda CiS-appen minimeras inspektionsbehovet. Eftersom åtgärder endast sätts in vid behov minskar även miljöbelastningen, dessutom görs besparingar i både tid och pengar. 

 

Hur fungerar det?

• Välj ut kritisk vägutrustning eller annat som ska övervakas, till exempel kritiska vägmärken som stoppskyltar eller vägavstängningar.

• Skapa en specifik övervakning för aktuell utrustning i iBLF Portalen.

• Fäst iBLF-sensor på utrustningen.

• När utrustning som försetts med iBLF-sensor råkar ut för åverkan kommer ett larm i appen, ett SMS och eller e-post skickas till berörd personal som kan vidta lämpliga åtgärder.

 

iBLF-sensor - en IoT-sensor på vägmärken

iBLF-sensor är en IoT sensor som monteras på kritiska vägmärken för att övervaka deras status. Sensorn kommunicerar över LoRaWAN nätet.

Om vägmärket utsätts för skada eller åverkan larmar sensorn och åtgärd kan sättas in omgående. Med iBLF-sensor får du full kontroll över alla kritiska vägmärken som du arbetar med.

En gång per dygn skickar sensorn ett meddelande för att bekräfta att allt är OK, därefter går den in i ett viloläge. Detta gör att sensorn klarar sig på sitt eget batteri under mycket lång tid, mellan 5 och 10 år. Sensorn i sig, kräver inget underhåll.

iBLF-sensor kan dessutom appliceras på annan kritisk infrastruktur som behöver övervakas, det kan vara krockkuddar, temporära trafikavstängningar, värdefull utrusning m m.