Säker Cykling och cykelvägvisning

Blinkfyrar har under lång tid arbetat med cykelvägvisning. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en mängd olika lösningar och erbjuder ett komplett sortiment för cykelvägvisning – stolpe, skylt, infästning och fundament kompletteras med nya cykelprodukter som solcellsdrivna ledljus, ljusarmarmaturer för gång- och cykelväg samt nyskapande cykelställ.

Vi har bland annat levererat Sveriges största cykelvägvisning till Stockholms Stad, men också till Uppsala Stad, Västerås Stad, Danderyd och Järfälla kommun. 

Blinkfyrar Säker Cykling symbolen är en garant för produkter som ökar trafiksäkerheten och tryggheten för både fotgängare, cyklister och andra trafikanter. 

 

Rådfråga oss när ny cykelvägvisning ska produceras

Tack vare gedigen erfarenhet och produktkännedom kan vi tillsammans med er skräddarsy just er stads eller kommuns cykelvägvisning efter önskad profil. Skylt, infästning, stolpe anpassas efter önskemål för såväl design som omgivning. Möjligheterna är många. Dessutom kan vi ta hand om logistiken.