Solcells LED-belysning ger trygg cykelvägvisning


Trygghet är en viktig faktor när trafikanten väljer cykel framför t ex bil. Att lysa upp cykelvägen skapar trygghet och ökar säkerheten. På de ställen där traditionell gatubelysning inte är möjlig, kan solcellsladdade lysande puckar vara ett alternativ. Dessa puckar appliceras normalt nedfrästa i vägbanan. Vi förespråkar dock att de monteras i pollare för att undvika problem med snöröjning. De har kapacitet att ge ljus i en stor del av vårt avlånga land. De kräver inte solljus för att laddas, dock behövs dagsljus.