Smart City

Blinkfyrar har utvecklat en mängd nyheter internt och i samarbete med partners inom smart city, bland annat fungerar SiM (Sign Inventory Management) som en tjänst i vår samarbetspartners, Blink Services smart city, portal. Utvecklingen av dessa produkter är ett viktigt steg i Blinkfyrars Smart City Koncept och medför tidsvinster samt ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. I Smart City optimeras data, fakta och IT-lösningar inom olika områden som mobilitet och miljö.

Målet är att skapa en hållbar stad med hög livskvalitet. Staden ska hjälpa sina invånare att fatta bra, smarta beslut om bästa resvägen för dagen, var det är enklast att parkera eller hur energin används på bästa sätt. 

I början av 2017 lanserade vi iBLF - Digitala staden. IBLF- Digitala staden innefattar digitala vägmärkeslösningar som hanterar totallösningar med hjälp av dagens och framtidens informations- och kommunikationsteknologi. 

I Blinkfyrar Smart City Koncept finns förutom iBLF-produkterna även:

  • Blinkfyrar
  • Solcellsdriven belysning och vägmärken
  • Blinkfyrar Track & Trace