Blinkfyrar parkeringsledning

Att begränsa trafiken är en nödvändig uppgift för städer att lösa. Ett sätt är att se till att trafikanten lätt hittar lediga parkeringsplatser och inte kör runt i onödan, släpper ut avgaser samt hindrar övrig trafik. Blinkfyrars erbjudande för P-ledning innehåller digitala skyltar som integreras i Blinkfyrars standardvägmärken av BLF-profil, för att leda trafiken till lediga p-ytor. För p-ytorna har vi ett komplett erbjudande digitala skyltar med pilar, antal platser, platsspecifik vägledning och kameralösningar. Data hanteras i en molntjänst med webgränssnitt för användaren.