Blinkfyrar Track and Trace

Med ökat cyklande ökar behovet av lättillgänglig cykelparkering, risken är annars att cyklar parkeras så att de blockerar vägen för andra som vill komma fram. Risken att inte hitta önskad cykelparkering var och när man behöver det, kan få folk att avstå från att ta cykeln. Track and Trace löser detta problem! Genom en app hittar cyklisten enkelt lediga cykelparkeringar.