Variabla skyltar

Blinkfyrar har ett brett utbud av variabla skyltar, där budskapen anpassas efter behov. De enklaste variabla skyltarna är standardvägmärken som hastighetstavlor. Skyltarnas format kan ändras efter behov. Kommungränsskyltar eller Välkomstskyltar är en annan kategori skyltar som levereras med olika möjligheter av kombinerade budskap. Exempelvis:

  • fast budskap med mekaniskt variabelt budskap,
  • digitala skyltar med LED, men också olika kombinationer av dessa skylttyper.

LED-skyltar av olika storlekar för fordonsmontage, på budskapsvagn och p-ledning är också en del av vårt erbjudande.