Vi är Smart city

Blinkfyrar har möjlighet via sina produkter och tjänster ge kunderna verktyg, att skapa Smarta städer. Detta ser vi som en spännande, utmanande och viktig uppgift för oss.

För att klara framtida utmaningar, begränsade naturresurser och problem med föroreningar behöver vi minska slöseriet och miljöbelastningen bland annat genom att  öka användingen av energisnåla produkter.

IoT - Internet of Things
Det talas om IoT, Internet of Things eller Sakernas Internet som en del av lösningen. I takt med att sensorer med sändare eller mottagare görs mindre, billigare och underhållsfria kan det i princip monteras sensorer på allt som det finns nytta med att övervaka. Sensorerna kan mäta temperatur, luftföroreningar, rörelse m m och kommunicerar på olika typer av nät.

Ett nät som är dedikerat till IoT är LoRaWAN. En IoT sensor sänder korta meddelande sällan och detta är precis vad LoRa-nätet är bra på att facilitera.

Har ni inget IoT-nätverk i er kommun ännu? Välkommen att kontakta vår samarbetspartner Blink Services så hjälper de er med detta.

 

Ja, jag vill ha info om IoT-nätverk!
 

Blinkfyrars parkeringsledning

Att begränsa trafiken är en nödvändig uppgift för städer att lösa. Ett sätt är att se till att trafikanten lätt hittar lediga parkeringsplatser och inte kör runt i onödan, släpper ut avgaser samt hindrar övrig trafik. Blinkfyrars erbjudande för P-ledning innehåller digitala skyltar som integreras i Blinkfyrars standardvägmärken av BLF-profil, för att leda trafiken till lediga p-ytor. För p-ytorna har vi ett komplett erbjudande digitala skyltar med pilar, antal platser, platsspecifik vägledning och kameralösningar. Data hanteras i en molntjänst med webgränssnitt för användaren.

 

Variabla skyltar

Blinkfyrar har ett brett utbud av variabla skyltar, där budskapen anpassas efter behov. De enklaste variabla skyltarna är standardvägmärken som hastighetstavlor. Skyltarnas format kan ändras efter behov. Kommungränsskyltar eller Välkomstskyltar är en annan kategori skyltar som levereras med olika möjligheter av kombinerade budskap. Exempelvis:

  • fast budskap med mekaniskt variabelt budskap,
  • digitala skyltar med LED, men också olika kombinationer av dessa skylttyper.

LED-skyltar av olika storlekar för fordonsmontage, på budskapsvagn och p-ledning är också en del av vårt erbjudande.

 

Track and Trace - kommunicerande cykelställ

Med ökat cyklande ökar behovet av lättillgänglig cykelparkering, risken är annars att cyklar parkeras så att de blockerar vägen för andra som vill komma fram. Risken att inte hitta önskad cykelparkering var och när man behöver det, kan få folk att avstå från att ta cykeln. Track and Trace löser detta problem! Genom en app hittar cyklisten enkelt lediga cykelparkeringar.