Smart City

Blinkfyrar har utvecklat en mängd nyheter internt och i samarbete med partners inom smart City, bland annat fungerar SiM (Sign Inventory Management) som en tjänst i Blink Services smart city portal. Utvecklingen av dessa produkter är ett viktigt steg i Blinkfyrars Smart City Koncept och medför tidsvinster samt ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. I Smart City optimeras data, fakta och IT-lösningar inom olika områden som mobilitet och miljö.

Målet är att skapa en hållbar stad med hög livskvalitet. Staden ska hjälpa sina invånare att fatta bra, smarta beslut om bästa resvägen för dagen, var det är enklast att parkera eller hur energin används på bästa sätt. 
I början av 2017 lanserade vi iBLF. IBLF innefattar digitala vägmärkeslösningar som hanterar totallösningar med hjälp av dagens och framtidens informations- och kommunikationsteknologi. 

I Blinkfyrar Smart City Koncept finns förutom iBLF-produkterna även:

  • Blinkfyrar
  • Solcellsdriven belysning och vägmärken
  • Blinkfyrar Track & Trace

Dessa underrubriker ska ligga på egna flikar:

 

 

 

 

 

 

 

Underrubrik
Blinkfyrar parkeringsledning

Brödtext
Blinkfyrars p-ledning skiljer sig från andra aktörers genom att LED-skyltarna integreras i Blinkfyrars standardprofiler. Det krävs inga extra stolpar, fundament eller skyltar. Den flexibla parkeringslösningen erbjuds i fyra LED-moduler som kan byggas på varandra: 
1. skyltning ute i vägnätet,
2. i parkeringshuset,
3. för platsindikering av p-plats,
4. identifiering av registreringsskyltar med hjälp av kameraövervakning.

 

Parkeringslösningen kommunicerar tydliga signaler om ledig parkering redan ute i vägnätet. All data lagras i molnet vilket gör informationen lättillgänglig för användaren. Kameraövervakning och identifiering av specifika fordon ger trygghet för kunden.

 

Underrubrik
Solcellsdriven belysning och vägmärken
Brödtext
Blinkfyrar har tillsammans med en partner utvecklat en solcellslampa med skymningsrelä för cykelvägvisning. Lampans monteras nedfräst i Blinkfyrars gummipollare och fästs med skruv.  Lampan kan fås med blinkande eller konstant sken.
Lampan laddas så snart den är monterad och tänds respektive släcks efter yttre ljusförhållanden. Ett fulladdat batteri håller upp till 350 timmar.

Underrubrik
Blinkfyrar Track & Trace

Brödtext
Dessa kommunicerande cykelställ ger cyklisten information om ledig cykelparkering genom en nerladdad app. Som en extra bonus kan information om beläggning i relation till tid inhämtas och utgöra underlag för framtida beslut om placering av cykelparkeringar och deras antal.