Effekt av stoppsträcka med temporära skydd

 

Den gråa rutan symboliserar ett torg med fyra tillfartsvägar, som spärrats av med temporära skydd.

Det röda streckade området visar hur långt fordonet förflyttar sig efter att ha kört in i skyddet, enligt resultatet vid testet. 

Exempel 1: 

Testresultat: IWA 14-1:2013 V/7200/48/90:19 ur detta kan följande utläsas:
- testmetoden: IWA 14-1
- fordonets vikt: 7200 kg
- hastighet 48 km/h
- vinkel 900
- att stoppsträckan är 19 meter 

 

Exempel 2 

Testresultatet: IWA 14-1:2013 V/7200/48/90:40 betyder med samma tolkning:
- testmetoden: IWA 14-1
- fordonets vikt: 7200 kg
- hastighet 48 km/h
- vinkel 90 grader

- att stoppsträckan är 40 meter