Digital övervakning ökar säkerheten


Vid användandet av mobila fordonshinder har den ansvarige en utmaning i att veta att hindren står på plats.

En lösning på detta problem är att montera en eller flera Signsensors på hindret. När sensorerna är aktiverade och uppkopplade fås ett larm via SiM-systemet när hindret manipuleras och hindret kan omgående ställas tillrätta. 

Läs mer under SiS Signsensor