Digital övervakning ökar säkerheten


Vid användandet av mobila fordonsskydd har den ansvarige en utmaning i att veta att skyddet står på plats.

En lösning på detta problem är att montera en eller flera iBLF-sensorer på skyddet. När sensorerna är aktiverade och uppkopplade fås ett larm via LoRaWAN-nätet till appen SiC att skyddet manipulerats. Skyddet kan omgående ställas tillrätta. 

Läs mer om iBLF-sensorns funktion