Ej testade fordonsskydd

Skydd som inte är testade kan till exempel vara tunga betongföremål, blomsterlådor, fordon eller avstängningsmaterial som testats och används som längsgående skydd. Dessa skydd används för att avskräcka eventuell gärningsperson att utföra dåd. Det är dock viktigt att vara medveten om att denna typ av skydd förmodligen inte stoppar ett fordon och kan i vissa fall användas som ett vapen i sig.