Fordonshinder ökar säkerheten vid terrorhot


Terrorhotet har inneburit nya krav på städerna att skydda sina medborgare. Hinder med skyddande ändamål är inget nytt, de har använts för militära syften.

Det nya nu är att alla platser där folk rör sig, är platser som från tid till annan kan behöva säkras.

Två olika säkerhetspollare

Blinkfyrar erbjuder två typer av hinder: säkerhetspollare om det rör sig platser med permanent behov av skydd eller automatiska säkerhetspollare om man frekvent har behov av att öppna och stänga.

Hinder på rätt plats

Vid tillfälligt behov eller om det inte kan grävas på platsen kan mobila, temporära hinder eller semi-permanenta hinder användas. Den senare lösningen innebär i sig en utmaning att säkerställa att hindret står på plats när det ska hindra. Denna utmaning löser Blinkfyrars Signsensor – SiS.

Jag vill läsa mer om SiS - Signsensor