Jämför testresultat

Det finns olika testmetoder som används internationellt för att testa temporära skydd: amerikanska ATSM F2656-7, brittiska PAS68 och den testmetod som vi i Europa refererar till, internationella IWA14-1. 

Gemensamt för testmetoderna är att de inte är framtagna för att ge ett gränsvärde, där ett resultat över angivet värde är godkänt och under samma värde underkänt.

Testmetoderna avviker från den metodik som används för vägtrafikutrustning, där man får fram godkänd eller icke godkänd utrustning. Tester med samma fordon, hastighet och vinkel kan ge olika testresultat. Detta ställer krav på användaren, att förstå vad resultaten betyder i praktiken.

Välkommen att kontakta Blinkfyrar för att reda ut de olika testresultaten. 

 

Exempel 1 

Testresultat: IWA 14-1:2013 V/7200/48/90:19 ur detta kan följande utläsas:
- testmetoden: IWA 14-1
- fordonets vikt: 7200 kg
- hastighet 48 km/h
- vinkel 900
- att stoppsträckan är 19 meter 

 

Exempel 2 

 

Testresultatet: IWA 14-1:2013 V/7200/48/90:40 betyder med samma tolkning:
- testmetoden: IWA 14-1
- fordonets vikt: 7200 kg
- hastighet 48 km/h
- vinkel 90 grader
- att stoppsträckan är 40 meter